Drošība braucot ar auto

droša braukšana - www.autoskola-presto.comKatram autovadītājam laika gaitā parasti izveidojas savi pieņēmumi par to, ko nozīmē droša braukšana. Taču bieži vien, paļaujoties uz savu pārliecību, nelaimes situācijā nespējam laikus reaģēt. Droša braukšana ir attiecināma uz ikvienu ceļu satiksmes dalībnieku – atbildīgs ir katrs auto vadītājs, velosipēdists un motociklists. Drošība braucot ar auto ir plašs darbību kopums, kas ietver sevī arī braukšanas kultūru un zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem.

Katrs autovadītājs uz ceļa ne vienreiz vien pieredzējis situācijas, kuras nav ietilpināmas standarta satiksmes modelī un kurās nepieciešama ļoti ātra rīcība. Par iemeslu tam var būt paša vadītāja kļūda, citu satiksmes dalībnieku agresīva vai nemākulīga braukšana, neparedzēti atgadījumi uz ceļa utt. Tāpēc bieži vien noderīga ir drošas braukšanas skola. No tā, cik prasmīgi un ātri vadītājs pieņem lēmumu, cik precīza un pārdomāta ir viņa darbība, ir atkarīgs ne tikai transportlīdzekļa liktenis, bet arī paša automobiļa vadītāja un citu situācijā iesaistīto satiksmes dalībnieku veselība un pat dzīvība. Eiropas prakse liecina, ka drošas braukšanas apmācība ir būtiska sastāvdaļa vispārējas ceļu satiksmes drošības veidošanā.

Katru gadu uz Latvijas ceļiem iet bojā simtiem cilvēku, lielā mērā tāpēc, ka netiek praktizēta droša braukšana. Eksperti atgādina, ka Latvijā gana tipiska un aplama autovadītāju rīcība, kas ir pretrunā ar satiksmes noteikumiem un drošību, novērojama lielveikalu stāvvietās. Tajās satiksme parasti netiek organizēta, līdz ar to mēdz piemirsties arī droša braukšana. Šādās vietās darbojas tā sauktais “labās rokas” likums, taču lielākoties visi autovadītāji vadās pēc šķietami platākās un lielākās brauktuves, uzskatot to par galveno. Pieredzēts ir ne viens vien gadījums, kad nācies segt zaudējumus autovadītājiem, kuri nav sapratušies lielveikalu stāvvietās tieši šī iemesla dēļ. Vēl viens aplams pieņēmums ir par braukšanu ziemā, uzskatot, ka sniega un slidenāka ceļu seguma dēļ ziemā tā ir bīstamāka. To māca arī drošas braukšanas skola. Neskatoties uz to, vasarā nelaimes gadījumu raksturs ir krietni smagāks nekā ziemā. Tiesa, ziemā negadījumi tiek fiksēti biežāk, taču tie ir vieglāki. maldīgs ir pieņēmums, ka droša braukšana ir lēna braukšana. Tas drīzāk traucē citiem satiksmes dalībniekiem un var izraisīt pat avārijas situāciju. Drošāk būtu pielāgoties kopējai satiksmes plūsmai, protams, nepārkāpjot satiksmes noteikumus. Droša braukšana nozīmē arī to, ka nepieciešams ievērot atbilstošu distanci no priekšā braucošā auto.

Jāatceras arī, ka auto vadīšana pēc tumsas iestāšanās ir daudz bīstamāka kā diennakts gaišajā laikā, un droša braukšana ir īpaši svarīga. Galvenie iemesli tam ir ierobežotā redzamība uz ceļa, tāpēc nereti grūtāk pamanāmi ir dažādi šķēršļi un citi ceļa dalībnieki. Nevietā būtu aģitēt palikt mājās un nebraukt ar mašīnu tumsā – drošas braukšanas skola tomēr nav nemaz tik grūti apgūstama. Konstruktīvi auto ir piemērots braukšanai tumsā, tikai jāprot visas apgaismes ierīces pareizi noregulēt un lietot. Regulēšanu var uzticēt autoservisu speciālistiem, taču tuvo un tālo gaismu lukturu lietošana katram pašam ir jāiemācās. Tā ir droša braukšana pašmācības ceļā, jo autoskolas nerīko apmācības naktīs un prasmi pārvarēt garus ceļa gabalus tumsā jaunajam autovadītājam ir jāapgūst, pakāpeniski trenējoties. Tikai tad, kad autovadītāja stāžs tuvojas 5 gadiem un sen ir aizmirsies par “80” uzlīmi logā, jūs varat iesaistīties diskusijās par to, vai labāka ir braukšana tumsā vai dienas gaismā. Nakts braukšanai patiešām ir daudz piekritēju, un viņiem ir savi argumenti – šosejas ir tukšākas, policisti retāk sastopami, un pretimbraucošās mašīnas var redzēt jau pa gabalu, taču nedrīkst nepieminēt “zemūdens akmeņus”, kurus paredzēt ļauj vienīgi pieredze un zināšanas.

Drošas braukšanas skola nozīmē to, ka tiks apgūtas prasmes, kuras palīdzēs piekopt drošu braukšanu ceļu satiksmē. Piemēram, māku paredzēt bīstamas ceļa situācijas, analizēt šo situāciju nianses un komponentus, izprast optimāli pareizas rīcības variantus. apgūsiet prasmi manevrēt bīstamās situācijās, pirms tam pilnā mērā izjūtot šīs situācijas; stūres vadību ar atlaistu pedāli; stūres vadību, manevrēšanu ar motora vilci un piebremzēšanu; kompensējošas darbības ar visu vadības ierīču palīdzību, vilces un stūrēšanas balansu; braukšanu ekstremālos apstākļos