Brīvprātīgā civiltiesiskā automašīnu apdrošināšana

KASKO polisesKASKO polises pirkšana ir brīvprātīga, pretēji octa polisei, kuras vajdzība ir noteikta likumdošanā. KASKO polise sedz automašīnai radušos bojājumu novēršanas izmaksas un arī izmaksas, kas veidojas zādzības rezutātā. KASKO var būt nopērkams jebkāda tipa sauszemes transportam, tajā skaitā piekabēm.

Ņemot vērā to, ka šī polise strādā arī tad, ja auto tiek aizdzīta jeb nozagta, apdrošinātājs nosaka, kādām pretaizdzīšanas sistēmām ir jābūt uzstādītām mašīnā, lai būtu iestājies risks, ko sedz apdrošināšanas polise. KASKO polise sedz arī zaudējumus, kas veidojušies ceļu satiksmes negadījuma, dabas stihiju, ugunsgrēku, zādzības un arī citu bojājumu rezultātā.

KASKO polise noteikti ir obligāta prasība tad, ja automašīna ir pirkta izmantojot līzingu. KASKO segs zaudējumus, kas radušies apdrošināšanas ņēmēja vainas rezultātā.

Cik maksā KASKO polise?

Līdzīgi kā jebkāda cita stila apdrošināšanas polises, arī KASKO polises cena tiek rēķināta balstoties uz dažādiem kritērijiem. Apdrošinātājiem var būt vairāki gala cenu ietekmējošo kritēriju vērtības lielumi, tādējādi cena, minimāli, taču var būt atšķirīga, ja tiek aplūkoti dažādi piedāvājumi.

Bieži vērā tiek ņemti sekojoši kritēriji – cik vecs ir transportlīdzeklis kā arī cik liela ir tā vērtība, marka, modelis, autovadītāja vecums un arī stāžs, tas vai KASKO polises turētājs ir juridiska vai arī fiziska persona, apdrošināšanas vēsture, teritorija, kādā KASKO darbosies un arī apdrošināšanas segums.

Izmaksas apmēru ietekmē arī juridiskas vai arī fiziskas personas statuss, kā arī pašriska apmērs. Jo lielāks pašrisks, jo zemāka polises cena, kas var būt svarīgs rādītājs katram kasko pircējam.

Kas ir pašrisks?

Pašriska lielumu zaudējumu rašanās situācijā, atlīdzina apdrošināšanas kasko polises īpašnieks. Pašriska summu nosaka apdrošināšanas polises pirkšanas brīdī, kā arī apdrošināšanas kompānija nosegs visus tos radušos zaudējumus, kuri ir novērtēti augstāk par pašriska summu. Ja tas ir noteikts 100 eur, zaudējumi novērtēti 300 eur apmērā, tādos gadījumos apdrošināšana segs to bojājuma daļu, kas ir virs pašriskā noteiktajiem 100 eiro.

Ja bojājumi būs aprēķināti mazākā apmērā, kā ir noteikts pašrisks, tos apmaksā kasko īpašnieks. Apdrošināšanas polises cena ievērojami sadārdzinās, ja netiek noteikts nekāds pašriska lielums. Pašriska apjoms var būt jebkāda naudas summa, kuru kasko ņēmējs var atļauties izmantot zaudējuma nomaksai.

KASKO kalkulatori

Arī KASKO apdrošināšanas polises ir iespējams nopirkt tiešsaistē, piemēram, https://www.compensa.lv/kasko-apdrosinasana/. Veicot ierastas darbības ar online meklētāju, var sameklēt desmitiem KASKO kalkulatoru. Tur nepieciešams ievadīt prasīto informāciju kā arī pavisam drīz ekrānā redzēsiet apdrošināšanas kompāniju piedāvājums.

Pēc tam, kad esat izraudzījies sev atbilstošāko, samaksājat un nopirkto KASKO polisi nosūtīs uz apdrošināšanas ņēmēja e-pasta kastīti. Šajos kalkulatoros noteikti ir iespējams uziet populārākos un arī pieprasītākos apdrošināšanas kompāniju piedāvājumus.